היכן ממוקמי חדרי האירוח "גאיה"?
 באילו שעות המקום פעיל?
 האם ניתן להגיע למקום מבלי להזמין חדר בטלפון מראש?
 האם ניתן להסדיר את התשלום בדיסקרטיות מבלי לעבור בקבלה?
 האם ניתן לשכור חדר ללילה שלם?
 האם יש מכשיר DVD בכל החדרים?
 האם ניתן לקבל שתיה חמה?
 האם ניתן לרכוש במקום שתיה קלה וארוחות?